Holistische Zienswijze als uitgangspunt

Holistisch komt van het Griekse woord ‘ holos’ en dat betekent ‘ geheel’.

Ons fysieke lichaam, ons energielichaam, onze emoties en onze gedachten vormen samen een interactief geheel dat niet los van elkaar kan bestaan. Zij beïnvloeden elkaar voortdurend. Alleen als ieder onderdeel  op zich en in relatie tot elkaar in balans is, voel jij je gezond en gelukkig.

Zoals het hart en de aderen bloed door je lichaam laten stromen om zuurstof op te nemen en afvalstoffen af te voeren, zo zorgt het energielichaam dat bestaat uit aura, chakra’s en meridianen voor het opnemen en afvoeren van energie in je lichaam.

Zoals verkeerde voeding en te weinig beweging problemen met de bloedsomloop kunnen veroorzaken, zo kunnen weggestopte emoties verkrampingen in je energie systeem veroorzaken, waardoor je energie niet meer vrijelijk kan stromen. Als na verloop van tijd een blokkade groter wordt, ga je dat uiteindelijk ook in je fysieke lichaam merken in de vorm van pijn, vermoeidheid, kwalen, ziekte, stress etc.

In een holistische aanpak nemen we al deze verschillende aspecten mee. Zo wordt het zelf herstellend vermogen geactiveerd en ontstaan voedende relaties tussen deze niveaus.