Werkwijze

Wanneer je de praktijk binnenstapt, vindt eerst een intake gesprek plaats. Hierin vertel je waar je last van hebt en wat je wilt bereiken. Uiteraard is alles wat we bespreken geheel vertrouwelijk. Er wordt een behandelplan opgesteld met daarin het doel, de te nemen stappen en de verwachte tijdsduur.

Daarna maken we een begin met de behandeling. Een behandeling duurt één tot anderhalf uur. Gemiddeld genomen zijn er twee tot zes behandelingen nodig, afhankelijk van de ernst van de klacht.

Omdat in holistisch energetische therapie het totale menselijke systeem wordt meegenomen, kunnen diverse behandelmethoden worden ingezet.

Frequentie Therapie

frequentie-therapie-lelystadFrequentie therapie door middel van de Multiwave Oscillator (MWO) ondersteunt de stofwisseling van de lichaamscellen en brengt je lichaam met behulp van hoogfrequente energie in diepe ontspanning. Ontspanning is de toestand van waaruit het zelf genezend vermogen optimaal kan werken. Denk aan hoe je kunt opknappen van een nacht goed slapen. Vanuit deze ontspanning wordt verder gewerkt met een van de volgende technieken.

Regenesis Healing

Regenesis maakt gebruik van het vermogen van het menselijk lichaam om zichzelf te corrigeren. De therapeut stuurt (door je kleding heen) energie naar zenuwknopen, klieren, organen en gekwetste gebieden in je lichaam, waardoor genezing kan optreden.

In Regenesis wordt gewerkt met dezelfde energie waardoor een ongeboren kind zich in de moederschoot kan ontwikkelen van een eitje tot een baby. Kort na de geboorte stopt de activiteit van deze energie en blijft deze slapend in de lichaamscellen aanwezig. Door specifieke ademtechnieken kan deze energie gereactiveerd worden en is ze in te zetten voor de genezing van de meest uiteenlopende kwalen.

Counseling

Teveel stress is de grote vervuiler van het immuunsysteem en speelt vrijwel altijd een rol bij ziekte of problemen. Er wordt aandacht besteed aan gezonde manieren om met stress om te gaan zodat het immuunsysteem minder belast wordt en beter zijn werk kan doen. Hierbij wordt zo nodig gewerkt met eenvoudige ademhalingstechnieken en visualisaties.

QT (Quantum Touch)

Quantum Touch is een energetische healing techniek die het zelf genezend vermogen stimuleert. Het werkt met lichte aanraking en het verhogen van de frequentie van de energiestroom. Dit verbetert de energiestroom in het lichaam waardoor botten zich gaan herschikken, pijn en ontstekingen verminderen en organen, systemen en klieren een hernieuwd evenwicht vinden.

Body Mind Release / Jassentechniek

Vanuit het verleden kun jij een ballast meedragen die je verhindert om optimaal te functioneren. De Body Mind Release, wat voorheen Jassentechniek werd genoemd, richt zich op het loslaten van die ballast (jassen). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan onverwerkte emoties, angsten, negatieve overtuigingen en beperkende levenspatronen.

In Body Mind Release helpt de therapeut je bewust te worden van de oorsprong van je klachten. Het is alsof je het teveel aan ballast, in de vorm van jassen, uittrekt.

Body Mind Release helpt om je fysieke en energetische systeem weer optimaal te laten functioneren. Het maakt daarvoor gebruik van onder meer de chakra’s, de auralagen, meridianen en acupressuur. Het richt zich niet alleen op het oplossen van klachten, maar ook op hoe je klachten kunt voorkomen.

Werken met de chakra’s

Chakra’s geven een energetische weerspiegeling van hoe het met je gesteld is. Ik gebruik ze als hulpmiddel bij diagnose en bij heling. Elk chakra is gekoppeld aan een bepaald levensthema en staat in verbinding met organen en klieren van het fysieke lichaam. Het werken met chakra’s heeft daarom zowel invloed op het psychische als het lichamelijke functioneren.

Het werken met chakra’s voor heling kan verschillende vormen aannemen. Zo kunnen bepaalde energietrillingen een blokkade oplossen. Maar ook kunnen we werken aan een innerlijke houding van acceptatie. Wanneer wij onze emoties kunnen accepteren en verwerken, lost een blokkade ook op.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT werkt met het stimuleren van specifieke elektrische gevoelige punten op de huid die invloed hebben op bepaalde hersengebieden. Door deze punten te bekloppen kunnen negatieve ladingen van emoties oplossen. Deze methode wordt vooral toegepast bij angsten en is heel geschikt om zelf toe te passen.

Gesprekstherapie

Ook gesprekken kunnen ingezet worden om helderheid te scheppen in je gevoelens en gedachten. Zo krijg je meer grip op je leven en kun je nieuwe inzichten ontwikkelen en tot relevante beslissingen komen.

Eventueel kunnen we ook nog gebruik maken van hypnotherapie, NLP (Neuro-linguïstisch programmeren) en regressie- en reïncarnatietherapie.

Jin Shin Jyutsu (JSJ)

Jin Shin Jyutsu is een eeuwenoude Japanse levenskunst om levensenergie te harmoniseren en daardoor gezondheid te bevorderen.

Deze kunst is herontdekt in de vorige eeuw door Jiro Murai (1886 – 1960) en naar het Westen gebracht door zijn leerling Mary Burmeister (1918 – 2008).

JSJ richt zich op het harmoniseren van de energiestromen in het lichaam met gebruikmaking van de handen, die startkabels worden genoemd. Deze startkabels worden gelegd op de energiesloten die zich op het lichaam bevinden. Energiesloten zijn punten in het lichaam die blokkeren als de energiestroom niet meer optimaal stroomt.

JSJ kan uitstekend worden gebruikt als zelfhulp bij zorgen, angst, boosheid, verdriet, vermoeidheid. Kijk voor meer informatie over Jin Shin Jyutsu op www.marijkejsj.nl